Esther Ouwehand

Portretfoto Esther Ouwehand met partijlogo PvdD

Samenvatting

Esther Ouwehand is geboren in Katwijk op 10 juni 1976 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 5848 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Esther Ouwehand.

Motie van de leden Ouwehand en Grinwis over bij de Europese Commissie en in de Raad duidelijk maken dat Nederland een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren

36410-XIV-67
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Ouwehand over het gat in de uitkoopregeling dichten dat het mogelijk maakt zowel uit te kopen als uit te breiden

36410-XIV-66
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen

36410-XVI-72
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Van Campen c.s. over voor 1 maart een plan van aanpak maken om een mogelijke mestcrisis het hoofd te bieden

30252-141
Indiener Thom van Campen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Ouwehand over onnodig extra dierenleed voorkomen door zo snel mogelijk beperkingen in te stellen voor de fok en aanvoer van dieren in de (melk)veehouderij

30252-135
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico moet worden afgeschaft en dat dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024

36471-10
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft

36471-9
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

21501-32-1605
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over uitsluiten van mijnbouw in Natura 2000-gebieden (t.v.v. 34041-34)

34041-44
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over de intrinsieke waarde van wilde dieren (t.v.v. 33400-XIII-117)

33400-XIII-153
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over recht op natuur en een gezonde leefomgeving (t.v.v. 33400-XIII-118)

33400-XIII-154
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een standstill voor subsidieverlening aan emissiearme stalsystemen (t.v.v. 32670-156)

32670-208
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Klaver c.s. over het minimumloon per 2024 met 1,7% extra verhogen en de verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met circa 9.000 euro terugdraaien

36410-23

Motie van het lid Dassen c.s. over een impactanalyse per ministerie met betrekking tot de effecten en de toepassing van kunstmatige intelligentie door de overheid, op de banen van de toekomst, beleidsontwikkeling en onze manier van werken

36410-53
Indiener Laurens Dassen
Kamerlid Volt

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over in gesprek gaan met artsenorganisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen om te bezien op welke wijze beleid op cultuursensitieve zorg verbeterd kan worden (t.v.v. 36410-60)

36410-75
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Tweede Kamerlid