Biografie, onderwijs en loopbaan van Tom van der Lee

Biografie

"Knokken voor wat kwetsbaar is"


Het is onverdraaglijk dat het toeval van je geboorteplek je toekomst bepaalt. Ongelijkheid, onrecht en onverschilligheid blokkeren de emancipatie van velen. Ik was ooggetuige van de catastrofale impact van de drie grote vraagstukken: extreme ongelijkheid, gedwongen migratie en klimaatverandering. Ik zie maar één alternatief: een wereld die eerlijk, empathisch en ecologisch in balans is.

Internationale en sociale dossiers

Voor mijn Kamerlidmaatschap ben ik ruim zeven jaar campagnedirecteur en bestuurslid van Oxfam Novib geweest. Hier hield ik me onder meer bezig met klimaatverandering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het tegengaan van belastingontduiking. Daarvoor heb ik van 1990 tot 2009 als politiek coördinator en voorlichter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks gewerkt. Ik heb veel van de Kamerleden geadviseerd, die GroenLinks in die periode kende, en was langdurig de rechterhand van Paul Rosenmöller en Femke Halsema. Ik ben zeer goed thuis in groene, internationale en sociale dossiers.

Product van katholieke emancipatie

Ik ben kind van onderwijzers, kleinkind van een bakker en tuinder, product van katholieke emancipatie en kwam jong in het geweer tegen kerk, kernwapens en (groot)kapitaal. Ik was politicoloog aan de UvA, studentenleider, geweldloos kraker en dienstweigeraar.

Grensrechter

In mijn vrije tijd rijd ik graag op mijn mountainbike om fit te blijven en geniet ik als grensrechter volop van mijn voetballende dochter, speelster bij SV Kadoelen in Amsterdam-Noord.

Onderwijs

 • VWO - Diploma mei 1982, ISALA-College , 1976 - 1982
 • Politicologie, Hoofdvak: Internationale Betrekkingen, bijvakken: Economie, Recht en Wetenschapsfilosofie. Diploma maart 1988 (Cum Laude), Universiteit van Amsterdam , 1982 - 1988
 • Global Orientation, vakken International Relations, International Law, English and French. Diploma juni 1989, ASIR - Amsterdam School for International Relations, Engelstalig , 1988 - 1989

Loopbaan

 • Lid, Raad van de Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen, 1983 - 1985
 • Voorzitter & penningmeester , Machiavelli, vakbond voor politicologie studenten , 1983 - 1985
 • Lid van het Dagelijks Bestuur , Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen (UvA), - Beheer portefeuille Onderwijs & Onderzoek, 06-1985 - 06-1987
 • Lid van de benoemingscommissies voor de leerstoelen: , (1) Politicologie, i.h.b. Internationaal Beleid; (2) Politicologie, i.h.b. de wisselwerking tussen Economische Processen en Politieke Instituties , 1988
 • Beleidsmedewerker, Tweede Kamerfractie van GroenLinks, - Beheer portefeuilles Overheidsfinanciën, Europese Zaken & Buitenlandse Zaken, 02-1990 - 10-1992
 • Lid van de Economische Commissie , GroenLinks, dat de eerste CPB doorrekening van het GroenLinks Programma mogelijk maakte , 1991 - 2006
 • Politiek Coördinator & beleidsmedewerker , Tweede Kamerfractie van GroenLinks, - Politiek adviseur Paul Rosenmöller - Aansturen werkzaamheden 12 beleidsmedewerkers - Portefeuille Overheidsfinanciën - Technisch voorzitter fractievergaderingen , 10-1992 - 11-1995
 • Politiek Coördinator & hoofd voorlichting , Tweede Kamerfractie van GroenLinks, - Politiek adviseur & woordvoerder Paul Rosenmöller - Leiding geven aan 28 fractiemedewerkers - Aansturen persvoorlichting & campagnes - Technisch voorzitter fractievergaderingen , 11-1995 - 05-2002
 • Redactielid van De Helling, blad van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks , 1996 - 2008
 • Lid van de Programma Commissie , GroenLinks, 1997 - 1998
 • Hoofd politieke coördinatie & voorlichting , Tweede Kamerfractie van GroenLinks, - Politiek adviseur & woordvoerder Femke Halsema - Leiding geven aan 20 fractiemedewerkers - Aansturen persvoorlichting & campagnes - Technisch voorzitter fractievergaderingen , 05-2002 - 08-2009
 • Campagneleider GroenLinks , bij de Tweede Kamerverkiezingen , 10-2002 - 01-2003
 • Politiek adviseur , (bezoldigde nevenfunctie) van de Amsterdamse wethouders Maarten van Poelgeest & Marijke Vos, 01-2005 - 01-2007
 • Lid van de Groenlinks Stuurgroep , Strategie en Campagnes , 2005 - 2009
 • Lid Raad van Bestuur Oxfam Novib en Directeur Advocacy & Campaigns. , Verantwoordelijk voor de aansturing van Public Engagement en Thematic Units, die zich richten op o.a. lobby, campagnes, communicatie, marketing, fondswerving, alliantievorming en mondiale programma’s. Met lijnverantwoordelijkheid voor ongeveer 130 personen (en gedeeld voor 625) en gedeelde budgetverantwoordelijkheid voor ± € 175 miljoen per jaar., 08-2009 - 03-2017
 • Lid van de Klankbordgroep , ministerie van Buitenlandse Zaken , voor de Resultaten Rapportage DGIS, 2010 - 2011
 • Vice voorzitter van Partos, de branchevereniging voor Internationale Samenwerking met ruim 100 lidorganisaties. Gedeelde budgetverantwoordelijkheid voor ± € 1,2 miljoen per jaar., 11-2010 - 11-2017
 • Voorzitter van het directeurenoverleg , de Eerlijke Bankwijzer, waarin Oxfam Novib samenwerkt met de FNV, Amnesty, Pax, Dierenbescherming en Milieudefensie, 2012 - 03-2017
 • Voorzitter van 'Oxfam International Private Sector Team'., Verantwoordelijk voor synergie in Oxfam's private sector engagement en ethical screening processen., 04-2012 - 04-2014
 • Lid van het Directeurenoverleg , Tax Justice Nederland, waarin Oxfam Novib samenwerkt met Oikos, SOMO, Cordaid, Both Ends, Transnational Institute, Action Aid, ICCO en Max van der Stoel Foundation , 2013 - 03-2017
 • Voorzitter van de IMPACT- alliantie, waarin Oxfam Novib haar MFSII subsidie veilig stelde in samenwerking met SOMO, Butterfly Works, Hirda, de 1% Club en Fair Food International , 2013 - 2016
 • Voorzitter van de ‘Oxfam International Campaigns Group’. , Verantwoordelijk voor toezicht op de aansturing van Oxfam’s mondiale campagnes., 06-2013 - 07-2016
 • Informateur, (samen met Thom de Graaf) tijdens de onderhandelingen over de vorming van een nieuw College van Bestuur in Amsterdam , 04-2014 - 05-2014
 • Voorzitter van de ‘Board of Oxfam Sweden’. , Verantwoordelijk voor toezicht op dit door Oxfam Novib opgezette fondswervende kantoor, met lijnverantwoordelijkheid voor de Secretaris Generaal van Oxfam Zweden en gedeelde budgetverantwoordelijkheid voor ± € 4 miljoen per jaar., 05-2014 - 03-2017

Tom van der Lee is geboren in Silvolde op 9 juli 1964 en woont in Amsterdam. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 912 dagen om precies te zijn.