Tweede Kamer ontvangt kandidaat-bewindspersonen in hoorzittingen

De kandidaat-bewindspersonen van het nieuwe kabinet presenteerden zich op donderdag 20, vrijdag 21, maandag 24 en woensdag 26 juni in hoorzittingen aan de Tweede Kamer. Deze hoorzittingen zijn nieuw in het formatieproces. De bijeenkomsten waren openbaar en terug te kijken via Debat Direct. Het schema staat in dit bericht.

Achter een lange tafel in halve cirkel opstelling zitten links de drie kandidaat-bewindspersonen, daarnaast de commissievoorzitter en de -griffier, rechts in beeld en het dichtstbij de commissieleden van opzij gezien.
De eerste hoorzitting in de reeks: links de drie kandidaat-bewindspersonen voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eddie van Marum, Zsolt Szabó en Judith Uitermark. In het midden de commissievoorzitter en -griffier, rechts de leden van de commissies Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hoorzittingen met de kandidaat-bewindspersonen waren ingedeeld per ministerie. Dat betekent dat er een hoorzitting plaatsvond met alle kandidaat-bewindspersonen van het betreffende ministerie. Zij werden ontvangen door de vaste Kamercommissie die zich met hetzelfde beleidsterrein bezighoudt. Er waren per dag meerdere hoorzittingen. In totaal vonden er veertien hoorzittingen plaats. 

Lees meer en kijk terug

Schema hoorzittingen

Donderdag 20 juni

09.30 uur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Judith Uitermark, beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 • Zsolt Szabó, beoogd staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering  
 • Eddie van Marum, beoogd staatssecretaris Herstel Groningen
13.00 uur Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bekijk de bijbehorende stukken en het cv en de motivatiebrief. 
 
 • Mona Keijzer, beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
15.00 uur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Eppo Bruins, beoogd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • Mariëlle Paul, beoogd staatssecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie
19.30 uur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Eddy van Hijum, beoogd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Jurgen Nobel, beoogd staatssecretaris Participatie en Integratie

Vrijdag 21 juni

09.30 uur Ministerie van Financiën. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Eelco Heinen, beoogd minister van Financiën
 • Folkert Idsinga, beoogd staatssecretaris Fiscaliteit en Douane
 • Nora Achahbar, beoogd staatssecretaris Toeslagen
13.00 uur  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Barry Madlener, beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Chris Jansen, beoogd staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu
16.00 uur Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Caspar Veldkamp, beoogd minister van Buitenlandse Zaken
 • Reinette Klever, beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Maandag 24 juni

09.30 uur Ministerie van Economische Zaken. Bekijk de bijbehorende stukken en het cv en de motivatiebrief.
 
 • Dirk Beljaarts, beoogd minister van Economische Zaken
11.30 uur Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Bekijk de bijbehorende stukken en het cv en de motivatiebrief.
 
 • Sophie Hermans, beoogd minister van Klimaat en Groene Groei
13.30 uur Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • David van Weel, beoogd minister van Justitie en Veiligheid
 • Ingrid Coenradie, beoogd staatssecretaris Justitie en Veiligheid
 • Teun Struycken, beoogd staatssecretaris Rechtsbescherming
17.00 uur  Ministerie van Asiel en Migratie. Bekijk de bijbehorende stukken en het cv en de motivatiebrief.
 
 • Marjolein Faber, beoogd minister van Asiel en Migratie
19.00 uur Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Femke Wiersma, beoogd minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Jean Rummenie, beoogd staatssecretaris Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Woensdag 26 juni

09.30 uur Ministerie van Defensie. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Ruben Brekelmans, beoogd minister van Defensie
 • Gijs Tuinman, beoogd staatsecretaris Defensie
12.30 uur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk de bijbehorende stukken en de cv's en motivatiebrieven.
 
 • Fleur Agema, beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Vincent Karremans, beoogd staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport
 • Vicky Maeijer, beoogd staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg

Werkwijze

De kandidaat-bewindspersonen kregen eerst elk vier minuten spreektijd om zichzelf te introduceren. Daarna konden de Kamerleden ieder een vraag stellen in verschillende rondes.

Nieuw in formatieproces

De kennismaking van de kandidaat-bewindspersonen bij de Tweede Kamer is nieuw. De hoorzittingen vinden plaats voordat de kandidaat-bewindspersonen beëdigd worden door de Koning en dus ook voordat de traditionele bordesscène plaatsvindt.

Handleiding

De Tweede Kamer stemde op 24 oktober in met de motie van Kamerlid Joost Sneller (D66) waarin hij het initiatief nam om deze hoorzittingen te gaan houden. Het Presidium van de Tweede Kamer stuurde de Kamer een handleiding over de nieuwe werkwijze.