Plenaire zaal

Agenda van 28 februari 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Leraren

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rechtspraak

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PAX en Stop Wapenhandel over wapenexportbeleid

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Circulair bouwen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Stelsel van arbeidsongeschiktheid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Vergadering commissie voor de Werkwijze

- uur
Vergadering
commissie voor de Werkwijze

Commissiedebat wapenexportbeleid

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 29 februari 2024 van 16.00 tot 19.00 uur...

Wet open overheid

De commissie voor Binnenlandse Zaken debatteert op donderdag 15 februari 2024 van 15.30 tot 19.00 uur over de...