Agenda van 7 december 2022

TV Gids

Doorstroomvennootschappen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

AIV over briefadvies Urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrikastrategie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tweeminutendebat Politie (CD 20/10)

- uur
Plenair

Procedurevergadering LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Technische briefing door GasTerra over de gascontracten en de situatie op de gasmarkt

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Griekse Committee on National Defence and Foreign Affairs (digitaal)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nu live: Arbeidsongeschiktheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nu live: AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nu live: Financiële markten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Nu live: Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Politie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissiedebat over leefstijlpreventie

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 14 december 2022 van 15.00 tot 19.00 uur in debat over leefstijlpreventie. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Verkeersveiligheid en wegen

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 6 december 2022 van 16.30 tot 21.15 uur over verkeersveiligheid en wegen. Namens het kabinet zijn minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.

Commissiedebat over jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 1 december van 15.30 tot 17.30 uur over jeugdbescherming.

Debat Europese Telecomraad

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de Nederlandse positie voor de komende Telecomraad in Brussel, die plaatsvindt op 6 december. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de Verordening Artificiële Intelligentie en de Europese digitale identiteit.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over jacht op bejaagbare wilde soorten, zoals haas en konijn.

Naar boven