Agenda van 28 november 2022

TV Gids

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Media

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Commissiedebat jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 24 november 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over jeugdbescherming.

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een rondetafelgesprek over jacht op bejaagbare wilde soorten, zoals haas en konijn.

Commissiedebat over kinderopvang

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert woensdag 16 november van 13.45 tot 17.45 uur over kinderopvang. Hiervoor komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

Hoorzitting over de hoge energieprijzen en het prijsplafond

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 10 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur een hoorzitting over de hoge energieprijzen en de invoering van het prijsplafond. Voor de hoorzitting zijn energiebedrijven en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uitgenodigd.

Commissiedebat over het verbeteren van de natuur

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit debatteert op woensdag 9 november 2022 van 18.00 tot 22.00 uur over natuur. Namens het kabinet is minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof aanwezig.

Naar boven