Kamerleden en jongeren voetballen met elkaar
De sportieve opening van het parlementaire jaar in september 2015. Kamerleden in witte T-shirts van links naar rechts: Hanke Bruins Slot (CDA), Michiel van Nispen (SP), Tunahan Kuzu (groep-Kuzu/Öztürk) en Mohammed Mohandis (PvdA).

Diverse onderwerpen op het gebied van sport kwamen aan bod tijdens het overleg. Hierbij een selectie van een aantal programma’s en doelstellingen van het kabinet op sportgebied.

Sport en bewegen in de buurt

Het doel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt is dat het makkelijker wordt om te sporten en te bewegen, bijvoorbeeld doordat er een sportveld in de buurt is. Het programma is in 2012 gestart en wordt met twee jaar verlengd. Er komt meer aandacht voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Sporten moet wel leuk blijven

Nog regelmatig zijn er (gewelds)incidenten op de sportvelden, vaak bij zwakkere voetbalverenigingen in de Randstad. Om deze verenigingen te begeleiden is de KNVB samen met Halt een ondersteuningstraject begonnen. Ook krijgen de bestuurders van de clubs, die vaak als vrijwilliger bij de vereniging werken, meer aandacht en ondersteuning. Het actieplan “Naar een Veiliger Sportklimaat” wordt bovendien verlengd met twee jaar tot en met 2018.

Doping in de sport

Doping is oneerlijk en slecht voor de gezondheid van sporters. Sinds 1 januari 2015 geldt de World Anti-Doping Code. In deze code staat hoe landen doping in de topsport kunnen tegengaan. In Nederland zorgt de Dopingautoriteit voor het uitvoeren van dopingcontroles. Het kabinet wil de procedures rondom dopingcontroles binnenkort vastleggen in een wet.

Topsportbeleid 2017

In de Sportagenda 2017+ van NOC*NSF en de sportbonden wordt het nieuwe topsportbeleid beschreven dat voor een groot deel voortbouwt op eerder ingezet beleid. Om tot de tien beste topsportlanden in de wereld te horen is het beleid gericht op sporten die succesvol zijn zoals bijvoorbeeld hockey, zwemmen, schaatsen en bij de paralympische topsportprogramma’s  atletiek, rolstoeltennis en zwemmen. NOC*NSF  heeft de laatste jaren moeten bezuinigen op de topsport vanwege de tegenvallende inkomsten uit de Lotto. De minister stelt derhalve €1,5 miljoen extra  voor de topsport beschikbaar voor de periode 2016/2017.       

Minder btw voor sportclubs?

Sportorganisaties en sportclubs hoeven volgens de Nederlandse regels voor hun diensten vaak geen btw te betalen, zolang hun diensten geen winstoogmerk hebben, maar wel met sportbeoefening  te maken hebben. De Europese btw-sportvrijstelling is nog ruimer dan de Nederlandse variant. De Europese btw-sportvrijstelling maakt bijvoorbeeld geen verschil tussen diensten aan leden en diensten aan niet-leden. De Nederlandse btw-sportvrijstelling doet dit wel en moet daarom worden aangepast. Waarschijnlijk gaat een volgend kabinet hiermee aan de slag.

Vergaderinformatie

Op donderdag 30 juni 2016 vergaderde de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het sportbeleid van de Nederlandse regering. Namens het kabinet was minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig.  

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites