Uitgelicht : Sportbeleid

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 5 april 2023 van 15.30 tot 19.30 uur in debat over het sportbeleid. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het commissiedebat horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Sport en bewegen voor iedereen

Genoeg bewegen is belangrijk om langer gezond en fit te blijven. Bewegen kan op verschillende plekken en momenten, bijvoorbeeld op school, buiten, op en naar het werk en in de zorg. Regelmatig sporten kan daar ook aan bijdragen, bijvoorbeeld bij een sportvereniging en op school. De minister werkt aan verschillende initiatieven, zoals het Sportakkoord II waarin het Rijk, gemeentes en sport- en beweegaanbieders samen afspraken maken over hoe sport en beweging zo goed mogelijk bij de lokale behoefte kan passen.

Topsport

Topsport wordt op verschillende manier ondersteund door de overheid. Denk bijvoorbeeld aan een stipendium voor het levensonderhoud voor topsporters, investeringen in accommodaties waarin topsport wordt beoefend, en beleid over maatschappelijk verantwoord deelnemen aan evenementen. De overheid werkt samen met sportbonden en -organisaties hieraan. De zichtbaarheid van topsporters, in de media of bijvoorbeeld in gastlessen op school, draagt ook bij aan de maatschappelijke functie van topsport.

Antidopingbeleid

In Nederland wordt al jarenlang een antidopingbeleid gevoerd. De regels, dopinglijst en sancties zijn, sinds de invoering van de Wereld Anti-Doping Code in 2004, in vrijwel alle landen en alle door het IOC erkende sporten dezelfde.

Sinds 2019 is de Wet uitvoering antidopingbeleid van kracht. Deze wet heeft als doel het antidopingbeleid de kunnen uitvoeren en handhaven binnen de kaders van de AVG en gegevensbescherming. Toen is ook de Dopingautoritieit opgericht, als opvolger van de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland. De Dopingautoriteit heeft meerdere wettelijke taken, waaronder het bestrijden van doping in de sport, het uitvoeren van dopingcontroles, het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement en het geven van voorlichting over doping.

Deze wet en het antidopingbeleid is in december 2022 geƫvalueerd. Onlangs heeft de minister de beleidsreactie hierop gestuurd.

Over het commissiedebat sportbeleid

De commissie debatteert regelmatig met de minister over het beleid met betrekking tot sport en bewegen. De vorige keer was tijdens het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen op 28 november 2022 en 1 december 2022.