Uitgelicht : Rondetafelgesprek over lerarentekort

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op woensdag 29 september 2021 van 17.00 tot 19.30 uur een rondetafelgesprek over het lerarentekort. Het lerarentekort vormt al jaren een grote maatschappelijke uitdaging, waar vooralsnog geen passende oplossing voor is gevonden.

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Aanleiding

Het lerarentekort vormt al meerdere jaren een grote maatschappelijke uitdaging. Zelfs na alle inzet van het kabinet hebben scholen nog niet voldoende leerkrachten voor alle klassen en neemt het tekort zelfs toe. Volgens ramingen stijgt het tekort aan leraren en schoolleiders in enkel het primair onderwijs (PO) al van 2.322 fulltime leraren en directeuren in 2019 tot een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024 (zie Lerarentekort en kansenongelijkheid / Inspectie van het Onderwijs). Dit kan zelfs oplopen tot een tekort van bijna 11.000 fulltime banen in 2027. Het probleem speelt vooral in grote steden, en dan met name in de achterstandswijken. Demissionair minister Slob heeft aparte afspraken gemaakt met de G4. Scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Toch vrezen sommige scholen een gedwongen sluiting vanwege het tekort aan leerkrachten. Aanleiding voor de G5 om een oproep te doen aan de Kamer en het kabinet om in actie te komen.

Doel van het rondetafelgesprek

In het rondetafelgesprek willen de Kamerleden met de genodigden in gesprek gaan om dieper inzicht te verkrijgen in de stand van zaken van, en mogelijke oplossingen voor, het lerarentekort. De Kamerleden willen ingaan op welke maatregelen al zijn genomen en de effectiviteit hiervan. Van daaruit hopen ze een beter beeld te krijgen van wat er nodig is om het lerarentekort op te lossen, op zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast plaatsen ze graag het Nederlandse lerarentekort in internationaal perspectief, om te zien wat en hoe het beter kan in Nederland.

Het thema lerarentekort (hoeveelheid en kwaliteit leraren) is ook een thema op de kennisagenda 2021-2022 van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Programma

Blok 1 Onderwijswethouders G5 / koepelorganisaties (17.00 – 18.15 uur) 

•          Marjolein Moorman, wethouder onderwijs Amsterdam (namens G5)

•          Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs Den Haag (namens G5)

•          Freddy Weima, PO-Raad

•          Hein van Asseldonk, VO-raad (digitaal aanwezig)

•          Thijs Roovers, AOb

•          Danielle Woestenberg, Onderwijsbonden CNV (digitaal aanwezig)

Blok 2   Schoolbestuurders / wetenschap (18.30 – 19.30 uur) 

•          Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur Christelijke onderwijsgroep Vallei & Gelderland- Midden

•          Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs te Den Haag

•          Fawzia Nasullah, lid College van Bestuur PCOU Willibrord te Utrecht

•          Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief aan de Universiteit van Tilburg