Uitgelicht : Rondetafelgesprek over achterstanden, kansenongelijkheid en segregatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert op woensdag 10 november van 14.00 tot 16.15 uur een rondetafelgesprek over achterstanden, kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs.

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Aanleiding en vraagstelling

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft achterstanden, kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs als één van de thema’s op de kennisagenda  2021-2022 gezet. De commissie wil meer inzicht krijgen in kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie: wat houden de begrippen precies in, wat zijn ze niet en hoe verhouden ze zich tot elkaar? En welke achterliggende oorzaken zijn er, wat zijn verklarende factoren? Wat zijn effectieve interventies en hoe gaat het in de praktijk?

De praktijk in beeld in de serie Klassen van Human

De documentaireserie Klassen over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs is door Human in 2020 uitgezonden. De makers van de serie volgen achtstegroepers vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatiedrang. In de serie komen ook de zeer betrokken leraren, mentor, bestuurder en wethouder aan het woord. In de Kennisbank Klassen verschillende thema’s behandeld, zoals verwachtingen, ouderbetrokkenheid, maar ook taalachterstanden en de invloed van de straatcultuur.

Doel van het rondetafelgesprek

Met dit rondetafelgesprek willen de Kamerleden hun kennis op dit gebied verbreden en hun inzicht verdiepen. De informatie uit dit gesprek kunnen ze gebruiken bij hun voorbereiding op de begrotingsbehandeling. De behandeling van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gepland in week 46 (16 – 18 november 2021). Op bovenstaande vragen wordt nader ingegaan in de twee blokken van het rondetafelgesprek.

Programma

Blok 1 Wetenschappers (14.00 – 15.00 uur)

  • Thijs Bol, Universiteit van Amsterdam
  • Guuske Ledoux, Kohnstamm Instituut (t/m februari 2021)
  • Roel Bosker, Rijksuniversiteit Groningen
  • Melanie Ehren, VU Amsterdam

Blok 2: Kennisinstellingen/planbureaus/praktijk (15.15 - 16.00 uur)

  • Monique Turkenburg, onderzoeker SCP
  • Mariëtte Hamer, voorzitter SER
  • Hasse van Nunen, documentaireproducent, scenarist en impactproducent (o.a. serie Klassen)