Uitgelicht : Overleg over passend onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overlegt op 16 november van 11.00 tot 18.00 uur over 'passend onderwijs'. Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Wat is passend onderwijs?

'Passend onderwijs' betekent dat kinderen bij voorkeur naar het reguliere onderwijs gaan. Sommige kinderen hebben daarbij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking of met leerproblemen.

Evaluatie Passend onderwijs

Op 3 juli 2020 is het eindrapport evaluatie passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan de Kamer verstuurd. Minister Slob heeft in reactie op de evaluatie op 4 november zijn "Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs" aan de Kamer gestuurd.

Briefings Onderwijsraad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Op 23 juni heeft de commissie een technische briefing gehad over het advies Steeds Inclusiever van de Onderwijsraad. Op 11 november heeft het NRO een briefing gegeven over het evaluatieonderzoek passend onderwijs.

Vraag van de commissie om schriftelijke inbreng

De commissie voor OCW heeft aan diverse organisaties een schriftelijke inbreng gevraagd, waarin zij hun standpunten ten aanzien van de evaluatie en de beleidsreactie van de minister met de commissie delen. Het doel hiervan is om de informatiepositie van de Kamer met het oog op de behandeling van dit onderwerp te versterken. De inbreng van een aantal organisaties kunt u hier vinden.