Uitgelicht : Energie en klimaat

Op donderdag 28 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur debatteert de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het energie- en klimaatbeleid van het kabinet.
Voor het overleg komt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer. Voorafgaand aan het overleg vindt een rondetafelgesprek plaats over de problemen rond netcapaciteit.

noordoostpolder_zonnepanelen_14052018_bk118-1920.jpg

Volg live

Rondetafelgesprek en overleg vinden plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Netcapaciteit

Wie zonne-energie opwekt maar het zelf niet gebruikt, levert deze terug aan het elektriciteitsnet. Op verschillende plaatsen in Nederland, met name in delen van Drenthe, Groningen en Overijssel, is de maximale capaciteit van het stroomnet bereikt. Steeds vaker gaan projecten voor duurzame energievoorziening daarom niet door.

Het grootste probleem is dat het in hoge mate onvoorspelbaar is waar er nieuwe zonneparken komen. Anders dan met windparken is er voor zonneparken geen centrale coördinatie. Netbeheerders kunnen dan niet op tijd hun stroomaansluitingen verzwaren.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de met subsidie gefinancierde duurzame energieprojecten zoveel mogelijk door laten gaan. Het plan is dat netbeheerders alleen een zogenaamde transportindicatie afgeven als er in een bepaald gebied voldoende netcapaciteit is. Zo lopen duurzame energieprojecten die snel gerealiseerd kunnen worden, geen subsidie mis. En leggen projecten in een gebied zonder voldoende capaciteit geen beslag op het subsidiebudget.

Hoogspanning en gezondheid

Naar aanleiding van een eerder rapport van de Gezondheidsraad uit 2018 heeft minister Wiebes opdracht gegeven om de relatie tussen hoogspanning en gezondheid verder te onderzoeken. Het in juni 2019 verschenen advies gaat in op de gezondheidsrisico’s van magneetvelden, zoals rondom hoogspanningslijnen en op de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

De conclusie is dat er geen directe relatie is tussen magneetvelden in de buurt van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen. Wel is er een statistisch verband. Bij toepassing op Nederland kan 0,4 procent van de gevallen van kinderleukemie een gevolg zijn van wonen dichtbij een hoogspanningslijn. Het gaat dan om ongeveer 1 (extra) sterfgeval in de 10 jaar. Voorzorgbeleid is niet noodzakelijk, maar wel nuttig, vooral om maatschappelijke onrust en onzekerheid tegen te gaan. Het doel ervan blijft om zoveel als mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden.Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat met zonnepanelen opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het energienet tegen hetzelfde tarief als waarvoor de stroom gekocht wordt van de energieleverancier, inclusief de energiebelasting. Het kabinet wil deze regeling afbouwen en start hiermee in 2023. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen de teruggeleverde zonnestroom dan niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. De overheid betaalt namelijk vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terug. De salderingsregeling stopt helemaal in 2031. Consumenten die aan het net leveren, krijgen dan alleen maar de dan geldende marktprijs voor stroom.

Rondetafelgesprek

Voorafgaand aan het algemeen overleg organiseert de commissie een rondetafelgesprek met experts en belanghebbenden bij het onderwerp over de problemen rond netcapaciteit. Deze vindt ook plaats in de Groen van Prinstererzaal. Het rondetafelsgesprek bestaat uit drie blokken:Wetenschappers en experts (10.00 - 10.45 uur)

De heer Slootweg, TU Eindhoven

De heer De Vries, TU Delft

Mevrouw Jansen, TU Delft

De heer De Leede, Tilburg University

Overheden en projectontwikkelaars (10.45 - 11.45 uur)

De heer Bos, Autoriteit Consument en Markt

De heer Stelpstra, gedeputeerde Drenthe

De heer Özel, HVE

De heer Raadschelders, FME/Energy Storage NL

Netbeheerders en energiebedrijven (11.45 - 13.00 uur)

Mevrouw Van der Laan, Energie Nederland

De heer Van der Linden, Netbeheer Nederland

De heer Vermaat, Enexis

De heer Voorhorst, TenneT

Mevrouw Thijssen, Alliander

Mevrouw Veenstra, Holland Solar