Uitgelicht : Commissiedebat over jeugdbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 1 december van 15.30 tot 17.30 uur over jeugdbescherming.

Volg live

Het commissiedebat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Voortzetting

De vergadering is een voortzetting van het commissiedebat dat plaatsvond op donderdag 24 november 2022. U kunt dit debat terugkijken

Rechtsbescherming verbeteren

Uit vele signalen uit het veld en uit recent verschenen rapporten, zoals de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, blijkt dat de overheid ernstig tekortschiet bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) deed in het advies Jeugdbescherming in de toekomst aanbevelingen ter verbetering van de situatie in de jeugdbescherming.

In reactie op deze rapporten en adviezen stuurde minister Weerwind (Rechtsbescherming) op 18 november een plan om de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren.

Hoge werkdruk jeugdbeschermers

Sinds de aangepaste invulling van de jeugdzorg in 2015 zijn de werkomstandigheden van jeugdbeschermers verslechterd. Dat komt door een hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van jeugdbeschermers, terwijl het aantal jongeren dat hulp geboden moet worden, haast gelijk is gebleven. Inspecties concluderen meermaals dat kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd. Sinds 10 oktober voeren jeugdbeschermers stakingsacties om aandacht te vragen voor de te hoge werkdruk.

Zorgen over uithuisplaatsingen

In de media en het publieke debat is veel aandacht voor zorgen over uithuisplaatsingen van kinderen. Op 12 mei 2022 heeft de Kamer met minister-president Rutte, minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris De Vries (Toeslagen) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugdzorg) gedebatteerd over uithuisplaatsingen van kinderen. De nadruk lag daarbij op slachtoffers van de toeslagenaffaire. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf na onderzoek aan dat ouders en kinderen beter moeten worden betrokken bij de afweging over een uithuisplaatsing. Het gebrek aan rechtsbescherming is het belangrijkste knelpunt voor burgers die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. Dit blijkt uit een recent factsheet, dat op verzoek van het parlement is opgesteld door de Universiteit Leiden.

Rondetafelgesprek over jeugdbescherming

Op 3 november 2022 spraken Kamerleden onder andere ter voorbereiding van dit debat met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers uit de jeugdbeschermingssector, wetenschap, rechtspraak en toezicht over de problemen in de jeugdbescherming en mogelijke oplossingen daarvoor. U kunt dit gesprek terugkijken.