Uitgelicht : Commissiedebat over de strafrechtketen

Op woensdag 14 juni 2023 van 10.00 tot 14.00 uur debatteert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de strafrechtketen.

Volg live

Het commissiedebat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Strafrechtketen

De strafrechtketen bestaat uit een veelheid van organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het opsporen van strafbare feiten, het vervolgen en berechten van daders en voor de uitvoering van straffen. De verschillende organisaties doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert één of twee keer per jaar tijdens het commissiedebat ‘Strafrechtketen’ over het functioneren van de strafrechtketen. Maar ook in andere debatten waar het gaat om onderdelen van de strafrechtketen wordt het functioneren van de keten besproken. Daarnaast behandelt de Kamer de begrotingen en jaarverslagen van de organisaties uit de strafrechtketen.

Parlementaire verkenning Inzicht in de strafrechtketen

De commissie voor Justitie en Veiligheid wil meer inzicht krijgen in wat er nodig is om de strafrechtketen goed te laten functioneren. De commissie heeft daarbij bijzondere aandacht voor doorlooptijden, sepots, plankzaken, de samenwerking tussen ketenpartners, digitalisering, bedrijfsvoering, doelstellingen en bekostiging. Om dit inzicht te krijgen is een parlementaire verkenning gestart. Elf organisaties uit de strafrechtketen hebben hiervoor schriftelijke informatie aangeleverd aan de commissie. Na een analyse van deze schriftelijke input vonden gesprekken, een rondetafelgesprek en technische briefings plaats. De voorlopige bevindingen van de parlementaire verkenning worden in dit commissiedebat met de bewindspersonen besproken. De rapporteurs Ulysse Ellian (VVD) en Songül Mutluer (PvdA) zullen het commissiedebat openen met een aantal vragen aan de ministers namens de hele commissie. De parlementaire verkenning wordt afgesloten met een openbaar verslag.

Rondetafelgesprek over de strafrechtketen

Op 11 mei 2023 spraken Kamerleden tijdens een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van ketenorganisaties over de problemen in de strafrechtketen en mogelijke oplossingen daarvoor. Van deze gesprekken bracht de commissie een geredigeerd woordelijk verslag uit.

Technische briefings

Op 28 maart 2023 vonden twee technische briefings plaats over de strafrechtketen. Eén door de Inspectie Justitie en Veiligheid en één door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In een besloten technische briefing op 1 juni 2023 gaven ambtenaren van de Algemene Rekenkamer Kamerleden inzicht in de problemen binnen de strafrechtketen.