Uitgelicht : Bescherming persoonsgegevens

Op donderdag 20 mei 2021 van 10.00 tot 13.00 uur debatteert de commissie voor Justitie en Veiligheid over bescherming van persoonsgegevens. Voor het overleg komt minister Dekker voor Rechtsbescherming naar de Kamer.

Volg live

Het overleg over bescherming van persoonsgegevens is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of die direct naar een  persoon te herleiden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats.

Om het recht op privacy te waarborgen is in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) de bescherming van persoonsgegevens geregeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Alle lidstaten van de Europese Unie kennen sindsdien dezelfde privacywetgeving. De AVG, ook wel de ‘privacywet’ genoemd, sluit aan op het huidige digitale tijdperk. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. Zo heeft iemand het recht op bezwaar tegen verwerking van zijn gegevens.

Rapporteur AVG

In juli 2020 werd Kamerlid Van Gent (VVD) benoemd tot rapporteur voor de AVG. Hij heeft de positieve bijdragen en knelpunten in de eerste twee jaar van toepassing van de AVG onderzocht. Begin dit jaar stuurde hij zijn verslag aan de Kamer. Uit zijn onderzoek bleek dat de AVG tot een grotere bewustwording van de bescherming van persoonsgegevens heeft geleid bij de overheid, het bedrijfsleven en burgers. Tegelijkertijd bestaat er ook veel onzekerheid door onduidelijkheid over de interpretatie en handhaving van de regels, zowel in Nederland als in andere EU-lidstaten. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG.