Algemeen overleg

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg: "Bescherming persoonsgegevens "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over Bescherming persoonsgegevens op 13 juni 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over bescherming persoonsgegevens

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten