Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 13 december 2022

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:40 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Europese top van 15-16 december 2022

Tijd vergadering 16:50 - 23:31 uur

Plenair debat

Plenaire zaal