Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 6. 6

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12)

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Waterstof, groene gas en andere energiedragers (CD 8/12)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12)

 10. 10

  Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Gündogan bij de stemmingen op 8 december jl. over het amendement-Van Nispen (Kamerstuk 36 200-VI, nr. 49) geacht wenst te worden vóór dit amendement te hebben gestemd en tegen de motie-Westerveld/Mutluer (Kamerstuk 36 200-VIII, nr. 162).

 11. 11

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland de termijn voor toekenning is verlengd

 12. 12

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Dassen: debat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Klimaat en Energie over de gevolgen van de hoge energieprijzen en de Amerikaanse inflation reduction act voor de verduurzaming en de toekomst van de industrie in Nederland en Europa

 15. 15

  Het lid Kuzu: brief van de minister-president over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Alkaya: debat met de minister van Financiën over het toezicht op cryptomunten

 17. 17

  Het lid Van Ginneken: vooraankondiging Tweeminutendebat Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (26643-908), vóór het reces te houden

 18. 18

  het lid Kwint: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over internationale studenten

 19. 19

  Het lid Ephraim: brief van de staatssecretaris van Financiën over de splitsing van de Belastingdienst (Nrc.nl, 9 december 2022)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van Haga: brief van de minister-president over het bericht ‘Premier Rutte wiste tijdens coronacrisis ook berichtenverkeer met Hugo de Jonge’ (Nrc.nl, 10 december 2022)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Koerhuis: verzoek het Tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg in te plannen inclusief Stemmingen

 22. 22

  Het lid Akerboom: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad (CD 13/12), deze week inclusief Stemmingen

 23. 23

  Het lid Van Baarle: debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Zeggen dat collega ‘goed kan sjoelen voor een neger’ blijkt op ministerie van Buitenlandse Zaken best gewoon’ (Ad.nl, 12 december 2022)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Kent: dertigledendebat met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het feit dat de pers eerder is ingelicht over de WTP doorrekeningen van DNB dan het parlement (Volkskrant.nl, 12 december 2022)

 25. 25

  Het lid Van Kent: brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Wet Toekomst Pensioenen (36067)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Van der Plas: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Iran, waar dag na dag burgers worden geëxecuteerd, omdat zij opkomen voor hun vrijheid

 27. 27

  Het lid Erkens: vooraankondiging Tweeminutendebat Energieraad 19 december 2022 (CD 14/12), deze week inclusief stemmingen

 28. 28

  Het lid Omtzigt: brief van het kabinet inzake de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36252)

  Loading data
 29. 29

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister-president over de informatievoorziening van de regering aan de Kamer n.a.v. het voortduren van voortijdig lekken

  Loading data
 30. 30

  Het lid Rudmer Heerema, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: vooraankondiging plenaire afronding commissiedebat Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure) van donderdag 15 december, in te plannen voor het kerstreces