Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 6 oktober 2015

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Aansluitend aan het VAO Transportraad: Stemmingen

Tijd vergadering 15:15 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Fokbeleid (28 286, nr. 818)

Tijd vergadering 16:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Natuurbeleid en Oostvaardersplassen (AO d.d. 24/09)

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Elektriciteits- en gaswet (34 199) (Re- en dupliek)

Tijd vergadering 18:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal