Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Wijzigingswet financiële markten 2016

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij de Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Autobrief II

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Risicoverevening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel inzake een parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong (COM (2015) 452) en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties (COM (2015) 450)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen: over moties ingediend bij het VAO Transportraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data