Plenaire Vergaderingen

Donderdag 11 april 2013

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (33 570)

Tijd vergadering 10:14 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij (AO d.d. 09/04)

Tijd vergadering 10:15 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 03/04)

Tijd vergadering 10:45 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Grondverkoop (AO d.d. 02/04)

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Q-koorts

Tijd vergadering 14:30 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal