Plenaire vergaderingen

Vandaag / zaterdag 17 nov 2018

Geen vergadering

Eerder deze week

donderdag 15 nov 2018
Hamerstuk: Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten) (34987) VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10) Begroting Buitenlandse Zaken (35000-V) (antwoord 1e termijn) Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) en over de moties ingediend bij de algemene Financiƫle beschouwingen, het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility) Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden Aansluitend aan de Regeling van Werkzaamheden: Begroting Buitenlandse Zaken (35000-V) (re- en dupliek) Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018 (34858) (re- en dupliek) Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (35011), Wijziging van de Kieswet ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenlanden verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35012) en Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees parlement (35016) Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (35004)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen