Vandaag / woensdag 13 nov 2019

donderdag 14 nov 2019
Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019) Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden Hamerstuk: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (35204) Hamerstuk: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (35275) Hamerstuk: Wet uitvoering verordening financiƫle benchmarks (34789) Hamerstuk: Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288) (onder voorbehoud) VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 november 2019 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1204) Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek VAO Maatschappelijk middenveld (AO d.d. 07/11) Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Eerder deze week

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen