Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

25 juni 2024
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet drempelverlaging omgang grootouders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Wet drempelverlaging omgang grootouders

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-LNV

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over een achtergehouden nota door de IND over gestapelde nareizen van vluchtelingen

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voorjaarsnota 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2024

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de toekomst van Tata Steel

  Loading data