Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

21 mei 2024
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzameldebat BES

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de situatie in Gaza

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

  Loading data