Plenair debat : Tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie (CD 11/4)

De vergadering is geweest

29 mei 2024
10:45 - 11:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data