Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (tweede deel) (21501-32-1633)

De vergadering is geweest

11 juni 2024
16:10 - 16:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data