Plenair debat : Tweeminutendebat EU-LNV (CD 9/4)

De vergadering is geweest

11 juni 2024
16:35 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data