Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen Tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem (CD 8/2)

 2. 2

  Toevoegen Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/2)

 3. 3

  Toevoegen Tweeminutendebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (CD 8/2)

 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemmingen op 6 februari jl. over de motie-Dobbe/Teunissen (Kamerstuk 36 410-XVII, nr. 36) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 5. 5

  Het lid El Abassi: dertigledendebat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Autobezitter moet dit jaar fors meer wegenbelasting aftikken’ (Telegraaf.nl, 8 februari 2024)

 6. 6

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Hoe een schaduwteam van Yesilgöz een omstreden asielaanpak doorvoerde’ (Nrc.nl, 9 februari 2024)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Nederland moet stoppen met uitvoer van onderdelen F-35 naar Israël’ (Ad.nl, 12 februari 2024)

 8. 8

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Eén op de tien rijksambtenaren ervaart racisme op de werkvloer’ (Trouw.nl, 9 februari 2024)

 9. 9

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over de lobby van grote familiebedrijven om de BOR te verruimen (Nrc.nl, 8 februari 2024)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Tuinman: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (CD 15/2), deze week inclusief Stemmingen

 11. 11

  Het lid Tuinman: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken 20 februari (CD 15/2), deze week inclusief Stemmingen

 12. 12

  Het lid Krul: dertigledendebat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verspreiding van desinformatie en illegale content via grote online platforms, mede in het licht van de Europese verkiezingen, naar aanleiding van het interview met Poetin (Twitter, 9 februari 2024)

 13. 13

  Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën: verzoek donderdag te stemmen over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499)

 14. 14

  Het lid Teunissen: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Financiën over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (2024Z02283)

 15. 15

  Het lid Sneller namens Bamenga: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van ras en etniciteit in risicoprofielen in strijd met de uitspraak van het gerechtshof (Amnesty.nl, 12 februari 2024)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Sneller namens Bamenga: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vervoersarmoede neemt toe: voor veel huishoudens dreigt vervoer onbetaalbaar te worden’ (Telegraaf, 13 februari 2024)

 17. 17

  Het lid Kostic: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Tata Steel (Businessinsider.nl, 13 februari 2024)

  Loading data
 18. 18

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data