Plenair debat : Interpellatie-Mutluer over het feit dat Nederland weigert verkrachting op te nemen in de Europese wetgeving over geweld tegen vrouwen

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek commissie over de EU-richtlijn voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld

    Loading data