Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024

  Loading data
 4. 4

  Adviesrapport project BEST2DO

  Loading data
 5. 5

  Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW (RWS- netwerken)

  Loading data
 7. 7

  Meerjarenplan ILT 2024-2028

  Loading data
 8. 8

  Meerjarenplan ILT 2024-2028

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Ingetrokken

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken balanced approach-procedure

  Loading data
 13. 13

  Ingetrokken

  Loading data

  Loading data

  Loading data