Plenair debat : Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412)

De vergadering moet nog plaatsvinden

18 april 2024
10:50 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van onder andere de Waterschapswet in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing (36412)

    Loading data