Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Milieuraad, over de gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over een beroep doen op het kabinet en de Eerste Kamer om een pas op de plaats te maken met de Spreidingswet (t.v.v. 36 471, nr. 7)) en over de moties ingediend bij het debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

De vergadering is geweest

14 december 2023
17:45 - 19:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 18 december 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de verkiezingsuitslag

  Loading data
 3. 3

  1b. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke stemmingen over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer (Dhr. Martin Bosma, 75 stemmen en Dhr. Tom van der Lee, 66 stemmen)