Plenair debat : Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van covid-19 (Kamerstuk 36388)

De vergadering is geweest

14 december 2023
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van covid-19 (Kamerstuk 36388)

    Loading data