Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Teunissen houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5) (35953)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Initiatiefwetsvoorstel Van Raan inzake de Klimaatwet 1.5 (35953)

    Loading data