Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (1e TK)

De vergadering is geweest

18 oktober 2023
11:15 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

  Loading data
 2. 2

  Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2023

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een update over de ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van verdragen

  Loading data
 5. 5

  Voortgang uitvoering motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken hoe technische assistentie, ervaringen en expertise kunnen worden ingezet om de landen te assisteren bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek (Kamerstuk 36200-IV-25)

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

  Loading data