Te behandelen zaken

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

    Loading data
  2. 2

    Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds op 18 oktober 2023

    Loading data
  3. 3

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data