Plenair debat : Tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

De vergadering is geweest

3 oktober 2023
19:30 - 19:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op nadere vragen commissie over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data