Plenair debat : Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5)

De vergadering is geweest

27 september 2023
10:40 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanpak criminele uitbuiting

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data