Plenair debat : Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176) (3e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

24 mei 2023
10:40 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Loading data
 2. 2

  Appreciatie van de amendementen en motie bij wetsvoorstel van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (Kamerstuk 36176)

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken amendementen

  Loading data

  Loading data

  Loading data