Plenair debat : Tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering (CD 19/4)

De vergadering is geweest

10 oktober 2023
16:25 - 16:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data