Plenair debat : Wet versterking participatie op decentraal niveau (Kamerstuk 36210)

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet versterking participatie op decentraal niveau

  2. 2

    Afschrift van het antwoord op de brief van de Kinderombudsman over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau