Plenair debat : Debat over het rapport ‘Elke regio telt’

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!'

    Loading data