Plenair debat : Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

    Loading data