Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

22 maart 2023
15:16 - 15:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  Vervallen: Dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen

 5. 5

  Correctie bij de stemmingen op 21 maart jl. over de motie-Van Baarle/Dekker-Abdulaziz (Kamerstuk 30 950, nr. 331)

 6. 6

  Ik deel de Kamer mee dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot haar ondervoorzitter heeft gekozen het lid Van Beukering-Huijbregts

 7. 7

  Toevoegen: Debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ (Kamerstuk 36 326, nr. 1)

 8. 8

  Toevoegen: Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (eerste deel) (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1517)

 9. 9

  Toevoegen: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit (Kamerstuk 36 246, nr. 6)

 10. 10

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data