Plenair debat : Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen

    Loading data