Plenair debat : Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2023, over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele

    Loading data