Plenair debat : Tweeminutendebat Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (31409, nr. 368)

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

    Loading data
  2. 2

    Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368)

    Loading data