Plenair debat : Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitspraak gerechtshof verbiedt de Marechaussee ras en etniciteit te gebruiken als indicator in selectiebeslissingen t.b.v. MTV-controles

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2023, over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles

    Loading data