Plenair debat : Dertigledendebat over het asielbeleid

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over de stand van zaken inzake de aanscherping van het asielbeleid

    Loading data