Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op 15 december jl. over de motie-Heinen c.s. (Kamerstuk 36 250, nr. 4) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Ik deel mee dat het dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen is komen te vervallen.

 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen de termijn voor toekenning is verlengd.

 9. 9

  Op verzoek van de fractie van PvdD stel ik voor de motie op Kamerstuk 36 200, nr. 33 opnieuw aan te houden.

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 15/12)

 12. 12

  Tweeminutendebat Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (33118-242)

 13. 13

  Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

 14. 14

  Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12)

 15. 15

  Tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen (CD 15/12)

 16. 16

  Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 15/12)

 17. 17

  Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 15/12)

 18. 18

  Het lid Kuzu: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen, om te zetten in een debat n.a.v. de Kamerbrief met reactie kabinet op rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (2022Z25593)

 19. 19

  Het lid Ellemeet: debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’

 20. 20

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Belofte kabinet gebroken: nog geen fundamentele verandering van asielstelsel’ (Telgraaf.nl, 15 december 2022)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Topambtenaar Schoof verzweeg zorgen over undercover-onderzoeken naar moskeeën’ (Nrc.nl, 19 december 2022)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Mohandis: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de hervormingsagenda jeugd en de bijbehorende taakstelling

 23. 23

  Het lid Kops: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Brussel wil dat industrie én burger gaan betalen voor hun uitstoot’ (Volkskrant.nl, 18 december 2022)

 24. 24

  Het lid Mutluer: vooraankondiging Tweeminutendebat Politie (CD 22/12) deze week te houden

 25. 25

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister-president over het bericht ‘Een uitkering én een aanhangwagen? Dat is verdacht, volgens dit fraudesleepnet’ (Nrc.nl, 19 december 2022)

  Loading data