Plenair debat : Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

    Loading data
  2. 2

    Nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

    Loading data